ДАРСНЫ ТӨРӨЛ

Дарсыг харагдах байдлаар нь 3 ангилалд хувааж үзнэ:

  • Улаан 
  • Цагаан
  • Ягаан

Исгэлтийн дараах үлдэгдэл сахарын агууламжаар дарсыг дараах үндсэн төрлүүдэд ангилдаг.

  • Хуурай дарс- үлдэгдэл сахарын хэмжээ 4гр-с ихгүй.
  • Хагас хуурай дарс- үлдэгдэл сахарын хэмжээ литр тутамд 12 гр-с ихгүй.
  • Хагас чихэрлэг дарс- үлдэгдэл сахарын хэмжээ литр тутамд 45 гр-с ихгүй.
  • Чихэрлэг дарс – үлдэгдэл сахарын хэмжээ литр тутамд хамгийн багадаа 45гр