card

Усан үзмийн сортууд

Улс орон бүрийн онцлох дарс,  усан үзмийн сорт

  • Франц- Каберне Совиньон, Пино Нуар, Шардонь, Шампань дарс
  • Итали- Барбера, Неббьоло, Просекко
  • Испани- Темпранильо, Гарнача, Паломино, Шерри, Кава,
  • Португал- Портвайн,Тинта Амарела
  • Герман- Рислинг , Гевүрцтраминер, Шпет Бургундер, Силванер, ДорнФелдер, Мьюлер  Тургау, Лиймфраумилш
  • Австра- Грюнер Велтлинер
Усан үзмийн сортууд