ДАРСЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТОХИРОМЖТОЙ ТЕМПЕРАТУР

Цагаан дарс

Залуу, хуурай цагаан дарсыг хэрэглэх боломжтой хэм бол 9-11С юм. Зарим тод амт үнэртэй   Савиньон Бланк Гевүрцтраминер сортын дарсыг 12С хүртэл хэмд хэрэглэж болно. Хэт хүйтэн үед дарсны амт үнэр саармагжина. Просекко болон оргилуун дарсанд хамгийн гайхалтай зохицох температур бол -6-8С хэм юм.

Улаан дарс

Хүчтэй улаан дарс ыг 16-18С хэмд хэрэглэхэд амт үнэрыг илүү мэдрэх болно.  Залуу энгийн дарсыг 14-16С хэмд хэрэглэхийг зөвлөж байна.